Deze productbeschrijving is geschreven onder redactie van Geonovum in opdracht van het Kadaster.