Samenvatting

Ten opzichte van de vorige versie van de API strategie (15-7-2019) zijn geen inhoudelijke aanpassingen gedaan, de wijzigingen zijn alleen redactioneel, het document is opgesplitst. De API designrules (voorheen Hoofdstuk 4) is een los document geworden. De inhoud van de API designrules in deze versie is volledig gelijk aan de inhoude die toegezonden is aan de expert groep van het forum standaardisatie.