Dit is de werkversie voor richtinggevende principes voor het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) met focus op publiek belang.
Zie statusbalk van het document