De Gegevenscatalogus BGT beschrijft de verplichte onderdelen van de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

Objectafbakening