Het wijzigingsvoorstel bevat de voorstellen voor (de optimalisatie van) IMGeo. De voorstellen worden beschreven aan de hand van huidige situatie en probleem, oplossing en nut, en impact en implementatie. Deze voorstellen worden opgenomen in een nieuwe versie, IMGeo 2.2.

Op 5 maart 2020 heeft de Regieraad BGT ingestemd met deze opzet van IMGeo 2.2.