De handreiking BGT|IMGeo Visualisatieregels beschrijft hoe BGT/IMGeo objecten op een kaart weergegeven kunnen worden. In deze versie 2.3 van de Handreiking is de Achtergrondvisualisatie bijgewerkt.

Vragen en opmerkingen over deze handreiking kunt u indienen bij de IMGeo helpdesk van Geonovum.