Samenvatting

Ten opzichte van de vorige versie van de API strategie (09-03-2022) is het hoofdstuk "API Strategie voor de overheid" aangepast. De sectie visie is aangepast en de sectie API first strategie zijn toegevoegd.

Inleiding

Strategie

Standaarden