Samenvatting

Ten opzichte van de vorige versie van de API strategie (09-03-2022) is het hoofdstuk "API Strategie voor de overheid" aangepast. De sectie visie is aangepast en de sectie API first strategie zijn toegevoegd. Deze secties zijn het onderwerp van de de consultatie in deze consultatieversie. De btreffende secties zijn groen gemarkeerd.

Inleiding

Strategie

Standaarden