KP-APIs

API Design Rules Module: Geospatial

Deze module is verhuisd naar Logius.

https://github.com/Logius-standaarden/API-mod-geospatial

Deze handreiking

Publicatieversie

https://gitdocumentatie.logius.nl/publicatie/api/mod-geo

Werkversie

https://logius-standaarden.github.io/API-mod-geospatial

Issues

Issues mogen bij het Kennisplatform API’s worden ingediend.

https://github.com/Geonovum/KP-APIs/issues