KP-APIs

Document Status: Draft

Dit document is in ontwikkeling, de onderstaande uitwerkingen van onderwerpen zijn concepten en zijn bedoeld als input voor de volgende versie van de API Strategie van het Kennisplatform API’s.

Werkgroep Architectuur

De werkgroep API Architectuur richt zich op het ontwikkelen en delen van praktische architectuurkaders en visuele modellen van het API landschap die de Nederlandse Overheids API strategie ondersteunen. Inzicht in de samenhang van API gerelateerde onderwerpen helpt om te komen tot een gemeenschappelijk begrippenkader en een gemeenschappelijke visie op API’s binnen de overheid. De werkgroep zal ook het thema API Architectuur binnen de NORA uitwerken.

Zie ook de presentatie van de Api Architectuur sessie op de bijeenkomst 4 maart 2020 : 2020_03_04_API Architectuur_handout.pdf

Onderwerpen 2020-2021

Draft versie Hoofdstuk Architectuur

Draft versie van het hoofdstuk Architectuur