De API strategie heeft een core, een generieke set regels die op alle overheidsAPI's van toepassing zijn; en diverse extensies die specifiek zijn voor een sector of die nog niet rijp genoeg zijn om in de core te komen.

Deze extensies staan in dit document beschreven. Per extensie is aangegeven of deze stabiel is, of nog in beweging.

-->