Dit document beschrijft de geleerde lessen die zijn opgedaan tijdens het in 5 dagen ontwikkelen van een demonstrator voor DisGeo. De DisGeo Demo fase 2 toont wat Linked Data voor DisGeo kan betekenen, en wat de tekortkomingen zijn. De nadruk ligt daarbij op integrale gebruiksvragen over datasets heen, gebaseerd op samenhang tussen datasets.

De belangrijkste conclusies zijn:

Veel van de datasets die we gebruiken in de demonstrator zijn wel op basis van linked data standaarden gepubliceerd, maar bevatten geen links naar andere data, ook niet naar bestaande basisregistraties. Op het moment dat die links tussen individuele objecten uit verschillende registraties er wel zijn, wordt werken met de data veel eenvoudiger. Ondersteund door de techniek van linked data werkt samenhang écht, ook tussen officiële overheidsregistraties en private aanvullende registraties. Linked data betekent niet per sé linked OPEN data; en gesloten en open linked data kunnen aan elkaar gekoppeld worden waarbij authenticatie en authorisatie van de gesloten data met standaard web technieken eenvoudig en goed geregeld zijn.De techniek is er klaar voor; organisatorisch moet er nog wel wat gebeuren: het leggen van links tussen objecten vraagt om governance op het snijvlak, i.e. een verantwoordelijke partij die niet alleen de objecten maar ook de links daartussen beheert.

Software voor het opslaan en bevragen van linked data bleek goede ondersteuning te hebben voor geografische linked data. Dit was een aantal jaar geleden nog niet het geval, maar in de tussentijd heeft een professionalisering plaatsgevonden in dit soort software. Ditzelfde zien we ook in overige linked data tooling: er is goede tooling beschikbaar voor het bewerken, browsen etc en deze tooling werkt volledig interoperabel. Dit is een belangrjike constatering, want hoewel het altijd de belofte van datastandaarden is geweest dat er interoperabiliteit mee bereikt wordt, werd dat in de praktijk nooit volledig waargemaakt. In dit geval wel. Gezien de goede ondersteuning in de markt kunnen we stellen dat linked data er klaar voor is om in serieuze projecten met geografische data ingezet te worden.