Dit document beschrijft de inzichten die verkregen zijn tijdens het ontwikkelen van een demonstrator in het kader van het traject Doorontwikkeling in Samenhang (DiS Geo). Het ministerie van BZK beoogt met dit traject meer samenhang te krijgen in het stelsel van geo(basis)registraties waarbij de focus ligt op semantische harmonisatie van registraties en informatiemodellen, en alternatieve methoden van gegevensuitwisseling en bijhouding (meer centraal, minder kopiƫren). Het doel van deze demonstrator was om te beproeven en aan een breed publiek te laten zien hoe geodata in samenhang kan worden gepubliceerd op het web.

Dit is de definitieve versie van het Lessons Learned document dat naar aanleiding van de eerste fase van de DisGeo demonstrator is gepubliceerd. Het is geen officieel geconsulteerde standaard maar een verslag dat door de betrokkenen bij de demo gezamenlijk is geschreven. Deze personen zijn allemaal genoemd als redacteur danwel auteur van dit document.