Samenvatting

Deze versie ter vaststelling vervangt de versie ter vaststelling van 4 juni 2021. In dit document worden op basis van het hoofdlijnenrapport de inhoudelijke eisen aan het informatiemodel nader uitgewerkt.