Samenvatting

In dit document worden op basis van het hoofdlijnenrapport de inhoudelijke eisen aan het informatiemodel nader uitgewerkt.