Dit document is een handreiking over het uitwisselen van geometrie. Het geeft een overzicht van de verschillende bestandsformaten die je hiervoor kunt gebruiken, geeft handvaten voor het kiezen van het juiste formaat voor de juiste situatie, en geeft in afzonderlijke hoofdstukken gedetaileerde informatie over het uitwisselen van geometrie in HTML, GML, JSON, GeoPackage en RDF.