--> Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV) versie 2.0

Voorwoord

Inleiding

Toepassingsgebied

Overzicht

Uitgangspunten-IMEV-model

Referentiesystemen

Data-visualisatie

Inwinning

Metadata-dataset

Levering-publicatie

Bibliografie

Bijlage-A-release-notes

Bijlage-B-servicebestanden