Deze standaard beschrijft de specificaties van het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) versie 2.0.

Voorwoord

Inleiding

Scope

Overzicht

Identificatie

Data content en structuur

Objectcatalogus

Referentiesystemen

Levering

Visualisatie

Bibliografie

Bijlage 1: IMKL waardelijsten

Bijlage 2: Toelichting op geometriemodel

Bijlage 3: Toelichting op geometrie voor visualisatie