ROST

https://github.com/Geonovum/ROST

Repository voor beheer van de verschillende (niet normatieve) onderdelen van de RO Standaarden. Een overzicht van de verschillende documenten vindt u hieronder.

De normatieve onderdelen van de RO Standaarden zijn te raadplegen via de Geonovum website, op de URL zoals IMRO2012, STRI2012, SVBP2012 en IMROP2012 zijn opgenomen in de ministeriƫle Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012.

Document
Werkafspraak TAM omgevingsplan
Werkafspraak TAM omgevingsverordening
Werkafspraak TAM voorbereidingsbesluit
Werkafspraak TAM projectbesluit
Werkafspraak TAM reactieve interventie
Werkafspraak TAM instructie
Werkafspraak Chw bestemmingsplan digitaal beschikbaar stellen
Werkafspraak Wijzigen reeds eerder gepubliceerde plannen (STRI/IMRO)
Werkafspraak Beveiligingseisen beschikbaar stellen ruimtelijke instrumenten
Werkafspraak Objectgerichte planteksten; IMROPT2012 toevoegen objecttype (sub)lid
Werkafspraak discrepantie STRI norm en XML Schema
Handreiking (technisch) TAM omgevingsplan
Handreiking (technisch) TAM omgevingsverordening
Handreiking (technisch) TAM projectbesluit
Handreiking Archiveren ruimtelijke plannen
Handreiking Data op Orde
Praktijkrichtlijn Analoge Bestemmingsplan Kaart
Praktijkrichtlijn Algemene Maatregel van Bestuur
Praktijkrichtlijn Bestemmingsplannen
Praktijkrichtlijn Gebiedsgerichte Besluiten
Praktijkrichtlijn voor Planteksten
Praktijkrichtlijn Provinciale Verordening
Praktijkrichtlijn Structuurvisies
Praktijkrichtlijn Toegankelijkheid Ruimtelijk Instrumenten
Wijzigingsprotocol RO Standaarden