IMGeo-object

Definitie

De gemeenschappelijke eigenschappen van een grootschalig topografisch object, al dan niet uit de basisregistratie.