Overig bouwwerk

Definitie

Met de aarde verbonden duurzaam bouwwerk, dat niet valt onder de definities van een pand of kunstwerk.

inwinningsregels

BGT

Bron: Gegevenscatalogus BGT 1.2

Regels voor opname

De geometrie is waar het grondvlak van het overig bouwwerk de ondergrond raakt.

Aandachtspunten

Bassins en bezinkbakken bij zuiveringsinstallaties zijn geen waterdelen, maar worden geclassificeerd als overig bouwwerk.

Zwembaden worden als type bassin vastgelegd.

Alleen bovengrondse opslagtanks worden opgenomen.

Bij overkappingen wordt de grondvlakgeometrie van de pilaren (footprint) waarop de overkapping rust geregistreerd wanneer de afmetingen (rechthoekzijde of middellijn) ≥ 0,30 m bedraagt.

Het afdak van de overkapping is eventueel IMGeo inhoud.

IMGeo

Bron: Gegevenscatalogus IMGeo 2.2

Bunkers, voedersilo's en schuren zijn geen BGT inhoud, maar kunnen wel in IMGeo als overig bouwwerk worden opgenomen.

type

Definitie

Specificatie van het soort overig bouwwerk.

overkapping

Definitie

Een afzonderlijk staande overdekking rustend op kolommen.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

Uitsluitend de maaiveldgeometrie van de pilaren vormt als multivlak de BGT-inhoud van de overkapping, eventueel vormt de dakrand van het afdak inhoud voor IMGeo op niveau +1.

OverigBouwwerk Attribuutwaarde Opmerkingen
type overkapping  
relatieveHoogteligging  0  

open loods

Definitie

Niet verplaatsbaar licht gebouw met een open gevel, bestemd als berg- of werkplaats of als tijdelijk onderdak voor andere doeleinden.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

A:

OverigBouwwerk Attribuutwaarde Opmerkingen
type open loods  
relatieveHoogteligging  0  

Ten behoeve van de vlakvormige objectvorming is de open zijde van de loods gesloten.

opslagtank

Definitie

Opslagfaciliteit voor vloeistoffen, gassen of energie.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

C en E:

OverigBouwwerk Attribuutwaarde Opmerkingen
type Opslagtank  
relatieveHoogteligging  0  

A: wegdeel, rijbaan: lokale weg.

B en D: onbegroeidterreindeel, erf.

bezinkbak

Definitie

Een gesloten reservoir waarin het afvalwater tijdelijk wordt opgevangen met een slibreinigende voorziening.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

A:

OverigBouwwerk Attribuutwaarde Opmerkingen
type bezinkbak  
relatieveHoogteligging  0  

B: onbegroeidterreindeel, onverhard.

windturbine

Definitie

Turbine waarin winddruk omgezet wordt in mechanische energie.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

Uitsluitend de maaiveldgeometrie van de windmolenmast vormt BGT-inhoud.

OverigBouwwerk Attribuutwaarde Opmerkingen
type windturbine  
relatieveHoogteligging  0  

lage trafo

Definitie

Bouwwerk waarin transformator(en) zijn geplaatst voor elektriciteitsvoorziening.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

A:

OverigBouwwerk Attribuutwaarde Opmerkingen
type lage trafo  
relatieveHoogteligging  0  

bassin

Definitie

Waterbak, zoals een zwembad of een dok.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

2xA:

OverigBouwwerk Attribuutwaarde Opmerkingen
type bassin  
relatieveHoogteligging  0  

schuur

Definitie

Een vrijstaand, al of niet prefab, niet-vergunningsplichtig bouwwerk dat gebruikt wordt om goederen in op te slaan en ook als werkruimte kan dienen.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Een afbeelding van een schuur kunt u sturen aan: imgeo\@geonovum.nl

OverigBouwwerk Attribuutwaarde Opmerkingen
type schuur  
relatieveHoogteligging    

bunker

Definitie

Een bunker is een van oorsprong militair verdedigingswerk dat een zekere mate van bescherming biedt tegen beschietingen en bombardementen.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

OverigBouwwerk Attribuutwaarde Opmerkingen
type bunker  
relatieveHoogteligging    

voedersilo

Definitie

Opslagfaciliteit voor veevoer, bestaande uit een verticale container met een opening aan de onderkant.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Een afbeelding van een voedersilo kunt u sturen aan: imgeo\@geonovum.nl

OverigBouwwerk Attribuutwaarde Opmerkingen
type voedersilo  
relatieveHoogteligging