Plaatsbepalingspunt

Definitie

Punt dat is ingemeten en vervolgens gebruikt is bij en onderdeel uitmaakt van de begrenzing van BGT objecten.

inwinningsmethode

terrestrisch

Definitie

De geometrie is ingewonnen middels terreinbezoek.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

laser

Definitie

De geometrie is met behulp van een laserscanner ingewonnen.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

fotogrammetrisch

Definitie

De geometrie is ingewonnen vanaf daartoe geschikte (digitale) foto's, meestal luchtfoto's.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

panoramabeelden

Definitie

De geometrie is vanaf panoramafoto's ingewonnen.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

digitaliseren

Definitie

De geometrie is handmatig van analoog naar digitale informatie omgezet.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

scannen

Definitie

De geometrie is geautomatiseerd van analoog naar digitale informatie omgezet.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

bouwtekening

Definitie

De geometrie is van een bouwtekening afgeleid.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

geconstrueerd

Definitie

De geometrie is in een GIS of CAD systeem geconstrueerd.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.