Openbare ruimte label

Definitie

Naam en plaatsingspunten van een in de BAG geregistreerde OPENBARE RUIMTE.

type openbare ruimte

Definitie

De aard van de als zodanig benoemde OPENBARE RUIMTE.

Weg

Definitie

Gebaand gedeelte voor het wegverkeer en vliegverkeer te land.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Water

Definitie

Grondoppervlak in principe bedekt met water.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Spoorbaan

Definitie

Gebaand gedeelte voor het verkeer over rails.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Terrein

Definitie

Door een fysiek voorkomen gekarakteriseerd zichtbaar begrensd stuk grond.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Kunstwerk

Definitie

Civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen en niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Landschappelijk gebied

Definitie

Definitie ontbreekt in de BAG.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Administratief gebied

Definitie

Een niet tastbaar begrensd grondoppervlak dat als eenheid geldt voor bestuurlijke verantwoordelijkheid, voor bedrijfsvoering, waarbinnen een specifieke rechtsverhouding te onderscheiden is of waarvoor een specifieke functie of bestemming geldt.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.