Inrichtingselement

Definitie

De gemeenschappelijke eigenschappen van een grootschalig topografisch object, al dan niet uit de basisregistratie.

inwinningsregels

IMGeo

Bron: Gegevenscatalogus IMGeo 2.2

Weginrichtingselementen kunnen punt-, lijn- of vlakobjecten zijn. Waterinrichtingselementen kunnen lijn- of puntobjecten zijn. De regels voor deze inrichtingselementen zijn opgenomen in 9.2 en 9.6.

De overige inrichtingselementen zoals bakken, palen, borden, etc. worden in alle gevallen opgenomen als puntobject, behalve in de categorie sensor de detectielus, die als lijnobject wordt opgenomen.