Spoor

Definitie

De as van het spoor, dat wil zeggen het midden van twee stalen staven op een onderling vaste afstand, waarover trein, tram, of sneltram rijdt.

inwinningsregels

BGT

Bron: Gegevenscatalogus BGT 1.2

Regels voor opname

Het midden tussen de twee staven van een spoor, de as van het spoor, wordt als lijn vastgelegd.

De as van elk afzonderlijk spoor wordt weergegeven.

functie

Definitie

Specificatie van het soort gebruik van het spoor.

trein

Definitie

Spoor voor een railvoertuig voor de langere afstand dat sneller dan 45 km per uur kan, bestaande uit een enkele of een reeks van locomotieven, treinstellen en/of wagons.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

C (verschillende objecten):

Spoor Attribuutwaarde Opmerkingen
functie trein  
relatieveHoogteligging  0  

A: Wegdeel, Overweg.

B: Wegdeel, functie: Spoorbaan.

sneltram

Definitie

Spoor voor een boven- danwel ondergrondse interlokale tram met een vrije baan.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

A en B (gescheiden objecten):

Spoor Attribuutwaarde Opmerkingen
functie sneltram  
relatieveHoogteligging  0  

Een (spoorbaan voor de) metro beschouwt de BGT als een verbijzondering van een (spoorbaan voor) sneltram.

tram

Definitie

Spoor voor een railvoertuig voor personenvervoer voor de korte afstand.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

A en B (gescheiden objecten):

Spoor Attribuutwaarde Opmerkingen
functie Tram  
relatieveHoogteligging  0  

(haven)kraan

Definitie

Spoorbaan waarop een hefkraan (bij een haven) zich voortbeweegt.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Een afbeelding van een spoor havenkraan kunt u sturen aan: imgeo\@geonovum.nl

Spoor Attribuutwaarde Opmerkingen
functie Havenkraan  
relatieveHoogteligging  0