Waterinrichtingselement

Definitie

Een ruimtelijk object ter inrichting van het water.

type

Definitie

Het soort waterinrichtingselement

remmingswerk

Definitie

Constructie langs de opstelruimte en wachtruimte bedoeld voor het afmeren van schepen.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Waterinrichtingselement Attribuutwaarde Opmerkingen
type remmingswerk  
relatieveHoogteligging    

betonning

Definitie

Een systeem van boeien en bakens, waarmee in open zee of in een vaarwater ondiepten of de aanwezigheid van gevaarlijke objecten worden aangegeven.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Waterinrichtingselement Attribuutwaarde Opmerkingen
type betonning  
relatieveHoogteligging    

geleidewerk

Definitie

Fuikvormige constructie aansluitend aan het hoofd van een kunstwerk voor het geven van mechanische en visuele geleiding tijdens het invaren van dat kunstwerk.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Waterinrichtingselement Attribuutwaarde Opmerkingen
type geleidewerk  
relatieveHoogteligging    

vuilvang

Definitie

Een voorziening om de waterloop dan wel één of meerdere objecten benedenstrooms te vrijwaren van drijvend vuil en dergelijke.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Waterinrichtingselement Attribuutwaarde Opmerkingen
type vuilvang  
relatieveHoogteligging    

meerpaal

Definitie

Paal voor een kade of in een haven waaraan een schip kan worden afgemeerd.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Waterinrichtingselement Attribuutwaarde Opmerkingen
type meerpaal  
relatieveHoogteligging    

hoogtemerk

Definitie

Relatief permanent merk, natuurlijk of kunstmatig, met daarin een punt met een bekende hoogte ten opzichte van een bepaald referentievlak.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Waterinrichtingselement Attribuutwaarde Opmerkingen
type hoogtemerk  
relatieveHoogteligging