Sensor

Definitie

Apparaat voor de meting van een fysieke grootheid (bijv. temperatuur, licht, druk, elektriciteit).

type

Definitie

Het soort sensor.

camera

Definitie

Installatie voor de registratie van beelden van situaties, waarvan direkte observatie moeilijk of niet permanent mogelijk is.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Sensor Attribuutwaarde Opmerkingen
type camera  
relatieveHoogteligging    

debietmeter

Definitie

Een instrument dat de (afvoer)capaciteit van de volumestroom meet.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Sensor Attribuutwaarde Opmerkingen
type debietmeter  
relatieveHoogteligging    

hoogtedetectieapparaat

Definitie

Een mechanisch of elektronisch waarschuwingssysteem, dat in werking treedt bij overschrijding van de aangegeven maximale doorrijhoogte.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Een afbeelding van een hoogtedetectieapparaat kunt u sturen aan: imgeo\@geonovum.nl

Sensor Attribuutwaarde Opmerkingen
type hoogtedetectieapparaat  
relatieveHoogteligging  1  

detectielus

Definitie

In de verharding opgenomen lusvormig onderdeel van een verkeersdetector.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Sensor Attribuutwaarde Opmerkingen
type detectielus  
relatieveHoogteligging    

weerstation

Definitie

Een weerstation is een verzameling instrumenten die het weer kunnen meten.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Sensor Attribuutwaarde Opmerkingen
type weerstation  
relatieveHoogteligging  1  

flitser

Definitie

Een flitser bevat een mechanisme om een snelheidsmeting uit te voeren om snelheidsovertredingen in het verkeer te kunnen vaststellen.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Sensor Attribuutwaarde Opmerkingen
type flitser  
relatieveHoogteligging  1  

waterstandmeter

Definitie

Een meter die de waterstand, over het algemeen ten opzichte van NAP, meet.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Sensor Attribuutwaarde Opmerkingen
type waterstandmeter  
relatieveHoogteligging    

windmeter

Definitie

Apparatuur waarmee de snelheid en de richting van de wind kan worden gemeten.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Sensor Attribuutwaarde Opmerkingen
type windmeter  
relatieveHoogteligging  1  

lichtcel

Definitie

Lichtcel waarmee het verlichtingsniveau naar een lager verlichtingsniveau omgeschakeld wordt (dimmen) wanneer de situatie dit toelaat.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Sensor Attribuutwaarde Opmerkingen
type lichtcel  
relatieveHoogteligging  1  

GMS sensor

Definitie

Gladheidsmeldsysteem (GMS) waarmee de kans op gladheid wordt voorspeld aan de hand van meting en interpretatie van de parameters die een rol spelen bij het ontstaan van gladheid.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Sensor Attribuutwaarde Opmerkingen
type GMS sensor  
relatieveHoogteligging    

radar detector

Definitie

Met een radardetector wordt het verkeer gedetecteerd, bijvoorbeeld voor het beïnvloeden van verkeerslichten.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Sensor Attribuutwaarde Opmerkingen
type radar detector  
relatieveHoogteligging  1