Weginrichtingselement

Definitie

Een ruimtelijk object dat dient voor de inrichting van de openbare weg.

type

Definitie

Het soort weginrichtingselement.

molgoot

Definitie

Smalle goot (lijngeometrie) in de lengterichting van de verharding, met veelal een cirkelsegment als dwarsprofiel.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Voor de BGT is de molgoot geen inhoud en wordt bij wegdeel A gerekend. In IMGeo kan de molgoot als weginrichtingselement met lijngeometrie worden opgenomen.

C:

Weginrichtingselement Attribuutwaarde Opmerkingen
type molgoot  lijn
relatieveHoogteligging    

lijnafwatering

Definitie

Goot in de lengterichting van de verharding, niet zijnde molgoot. Bijvoorbeeld roostergoot en verholen goot.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Weginrichtingselement Attribuutwaarde Opmerkingen
type lijnafwatering  
relatieveHoogteligging    

wegmarkering

Definitie

Op of in het oppervlak van de verharding aangebrachte tekens ter geleiding, waarschuwing, regeling of informatie van het verkeer.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Weginrichtingselement Attribuutwaarde Opmerkingen
type wegmarkering  
relatieveHoogteligging    

wildrooster

Definitie

Horizontaal raamwerk dat dient om wild de doorgang te beletten.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Weginrichtingselement Attribuutwaarde Opmerkingen
type wildrooster  
relatieveHoogteligging    

rooster

Definitie

Een rooster niet zijnde lijnafwatering of wildrooster.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Weginrichtingselement Attribuutwaarde Opmerkingen
type rooster  
relatieveHoogteligging    

geleideconstructie

Definitie

Bermbeveiligingsconstructie bedoeld voor fysieke geleiding van voertuigen die uit de koers zijn geraakt.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

A:

Weginrichtingselement Attribuutwaarde Opmerkingen
type geleideconstructie  
relatieveHoogteligging    

balustrade

Definitie

Een balustrade is een hekwerk of afzetting aan de rand van een overbrugging. Een balustrade beveiligt tegen het vallen.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Weginrichtingselement Attribuutwaarde Opmerkingen
type balustrade  
relatieveHoogteligging  Hetzelfde als object waarop dit staat  

boomspiegel

Definitie

Het stuk grond rondom de stam van een boom dat van boven toegankelijk is voor lucht en water.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Weginrichtingselement Attribuutwaarde Opmerkingen
type boomspiegel  
relatieveHoogteligging    

verblindingswering

Definitie

Constructie bedoeld om verblinding van weggebruikers door tegenlicht te voorkomen.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Verblindingswering

Weginrichtingselement Attribuutwaarde Opmerkingen
type verblindingswering  
relatieveHoogteligging